Úvod

  Aktuality

  Historie

  Jednotka

  Ostatní kozáci

  Fotogalerie

  Kontakty

Nejstarší kozácká vojska

Na sever od Černého moře se od 16. století uvádějí, počínaje od západu, ukrajinské Záporožské kozácké vojsko, dále na východ ruská kozácká vojska s označením Donské, Horské, Těrské, Volžské a Jaické, které se později přejmenovalo na Uralské. Navzájem na sebe volně navazovala a chránila jižní hranici Moskevského státu. Hranice v tomto století byla nepravidelná, jednotlivé osady se snadno přemísťovaly, buď samy, nebo tlakem moci, jež byla silnější než osada-stanice. Jména a názvy nejsou slovanské a etnické složení bylo pestré. To platí hlavně pro nejstarší vojska na východ od Donu.

   Donští kozáci

   Ukrajinští kozáci

   Kozáci na Volze

   Kozáci na Jaiku

   Vznik kavkazských kozáků

   Orenburské vojsko

   Sibiřské vojsko

   Kozáci mořeplavci a dobyvatelé 

 
       Nahoru

  Index